Sedikit huraian berkenaan adakah wujud keperluan untuk GST di negara kita. Sudah tentu pandangan ini tidak mampu bersifat komprehensif kerana perbincangan semua aspek dengan teknikal GST dan teknikal data dan fakta kerajaan akan mengambil masa untuk diterangkan kepada aaam dalam bahasa orang awam. Huraian ini hanyalah ringkasan yang cuba dijelaskan dalam bahasa yang mampu difahami oleh orang awam.

Channel: Malaysia News

Related tags:

Connect with Fb